جستجودرسایت

بریس آرنج

۱۳۹۶/۰۱/۱۶

بریس آرنج

بیشتر بیمارانی که در قسمت خارجی آرنج خود درد های دارند یا براثر بازی تنیس یا بر اثر کار بیش از حد و بدون توجه با دست است . اگر این نوع درد های آرنج در قسمت داخلی باشد به آنها درد آرنج گلف گفته می شود و این درد به دلیل آسیب قسمت های عضلات و تاندونهای آرنج شخص می باشد. برای برطرف شدن این نوع بیماریها می توان از بریس آرنج  استفاده نمود و در صورت زیاد بودن شدت بیماری می توان روشهای دیگر را انجام داد.

بریس

بریس آرنج

درمان بیماریهای مرتبط با آرنج

بریس آرنج

بریس آرنج

به سه روش میتوان این بیماری را درمان و کنترل می کنند.

  • بریس های طبی آرنج

    بریس آرنج طبی برای آرنج به همراه سرما درمانی می‌تواند علائم استئو آرتریت را از بین ببرد. بریس آرنج از جنس سخت و نرم تشکیل می شود و مورد استفاده ان بستگی به میزان آسیب آرنج شخص دارد. بریس آرنج باعث می شود قسمت آرنج را برای مدتی بطور ثابت نگه دارد و آرنج فرد با بستن بریس آرنج  از هرنوع فشار در امان خواهد بود و همچنین درد ناحیه آرنج به مرور زمان کم خواهد شد.

  • استفاده از بریس طبی بعد از عمل جراحی

جراحی های زیادی بر روی آرنج برای درمان التهابات تاندون ها و بازسازی آنها ، جراحی برروی آرنج شکسته ، درمان آرتروز آرنج  ، درمان درد در ناحیه عصب آرنج و یا آسیب هایی که از بالا بردن آرنج بوجود می آید انجام می شود  اصولا بعد از این نوع جراحی ها از بریس آرنج برای ثابت نگه داشتن قسمت آرنج استفاده می شود.

  • تزریق کورتیزون

برای آرتروز روماتوئید آرنج، تزریق کورتیزون می‌تواند التهاب را برای مدت 2 تا 3 ماه کاهش دهد. قبل از تزریق کورتیکو استروئید، پزشک مایع درون مفصل آرنج را با فروکردن یک سوزن بیرون می‌کشد.