درمان صافی کف پا و شوک از شکستگیReviewed by ندا سلگی on Apr 2Rating: 5.0درمان صافی کف پا و شوک از شکستگی

درمان صافی کف پا و شوک از شکستگی

درمان صافی کف پا و شوک از شکستگی، در این مقاله قصد داریم تا در مورد درمان صافی کف پا و شوک از شکستگی بنویسیم . اما بهتر از قبل از پرداختن به موضوع درمان صافی کف پا و شوک از شکستگی در خصوص شوک ناشی از شکستگی صحبت کنیم تا در مقالات بعدی بتوانیم درک بیشتری از موضوع درمان صافی کف پا و شوک از شکستگی داشته باشیم. ( درمان صافی کف پا و شوک از شکستگی )

 

در مراحل اولیه شوک ٬ مکانیسم جبرانی بدن باعث انقباض رگهای محیطی میگردد و خون را به اعضای حیاتی میرساند.اتساع رگهای محیطی با روشهایی از قبیل گرم کردن بیمار ومصرف الکل باعث اتساع عروق محیطی و گاه تشدید شوکمیگردد.به جهت اینکه در شکستگیها معمولاً بیش از آنچه تصورمی شود ٬ بیمار خون از دست می دهد (مثلاً در یک شکستگیاستخوان بزرگ حدود ۲ ۳ واحد و در اثر ۳ شکستگی ٬ ممکناست تا ۶ واحد خون از دست برود) ٬ باید توجه بیشتری به شوکناشی از خونریزی شود. بهطور کلی نباید علت شوک را عصبیدانست مگر اینکه معاینه فیزیکی هرگونه خونریزی داخلی وخارجی را رد کند.
درمانشوک عصبی با تجویز مسکن ٬ اطمینان بخشیدن به بیمار و بالانگهداشتن اندامها برطرف میگردد. ( درمان صافی کف پا و شوک از شکستگی )

شکستگی پا,شکستگی پاشنه پا,شکستگی پای قناری,شکستگی پای گربه,شکستگی پا به انگلیسی,شکستگی پای مرغ عشق,شکستگی پای طوطی,شکستگی پاتولوژیک,شکستگی پای سگ,شکستگی پا در فوتبال,
تسکین درد بیمار بخصوص در درمان شوک عصبی حایزاهمیت است . با توجه به نا کافی بودن گردش خون بهتر استتزریق مورفین از راه سیاهرگی انجام گیرد (در بیماران مشکوک بهضربه مغزی نباید مورفین تزریق شود).
در صورتی که با اقدامات فوق علایم شوک برگشت نکند ٬باید شوک ناشی از کاهش حجم خون را در نظر داشته باشیم واقدامات لازم برای درمان آن را انجام دهیم . درمان این بیمارانباید هرچه سریعتر انجام گیرد.
در بدو ورود ٬ از بیمار ٬ خون برای اندازه گیری میزانهموگلوبین ٬ هماتوکریت و تعیین گروه خون گرفته میشود ودرخواست میشود که خون به مقدار کافی برای بیمار آماده شود.

( درمان صافی کف پا و شوک از شکستگی )

بهترین مایع برای شروع احیای بیماری که دچار شوکهموراژیک است ٬ رینگر لا کتات می باشد. پس از تجویز ۲ لیتر ازاین مایع در بالغین و یا ۲۰ سی سی به ازای هر کیلوگرم درکودکان ٬ با سه حالت ممکن است مواجه شویم . بیمار از شوکخارج شود و علایم حیاتی وی طبیعی گردد ٬ بیمار از شوک خارجشود و علایم حیاتی وی طبیعی شود ولی مجدداً فشار خون ویسقوط کند ٬ بیمار از شوک خارج نشود. در حالت دوم و سومتجویز خون برای بیمار لازم و ضروری است. امروزه باتوجه
به وجود تکنیکهای کراس مچ اورژانس که در عرض ۱۵ دقیقه۹۹ درصد برای بیمار آماده / خون ایزوگروپ با ضریب ایمنی ۸وجود ندارد. ( Universal Donor) دهنده همگانی
گذاشتن سوند برای اندازه گیری میزان ترشح ادرار لازم است.وقتی CVP گذاشتن کاتتر برای اندازه گیری فشار ورید مرکزیلازم است که نسبت به عملکرد قلب و یا کلیه شک و شبههایوجود داشته باشد. ا گر مقدار ادرار از ۲۰ سیسی در ساعت کمترباشد باید به فکر نارسایی کلیه باشیم و یا اینکه حجم بهطورخونریزی را باید هرچه زودتر با بستن تورنیکه و یا بستنزخم کنترل کرد و به بیمار ا کسیژن داد (البته در صورت امکانفشار مستقیم بر روی رگ خونریزیکننده بهترین روش کنترلخونریزی میباشد). گذاشتن اسپیلینت برای ثابت کردنشکستیگها باید هرچه زودتر انجام شود.
سابقاً کورتیکواستروئیدها و داروهای بالاآورنده فشار خونبرای درمان این بیماران به کار میرفت ولی اثر (Vasopressor)آنها ثابت نشده است.

درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی در کلینیک آرامیس طب :

هماهنگونه در این مقاله بررسی کردیم درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی دارای روش های شناخته شده و ناشناخته ای است که شاد بسیاری از آنها نیاز به آزمون و خطا دارد . درکلینیک آرامیس طب با توجه به آزمایش کلیه ی راه های متخصصان این کلینیک توانسته اند راه های موثر و زود بازده را در جهت درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی پیدا کنند که شما میتوانید با تماس با کارشاسان این مجموعه ا زمشاوره رایگان بهره مند شوید.

تلفن : ۰۲۱۴۴۳۸۶۰۷۳
موبایل : ۰۹۳۷۸۹۶۵۰۴۹

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *