درمان صافی کف پا در کودکان,درمان صافی کف پا در طب اسلامی,درمان صافی کف پا در بزرگسالان,درمان صافی کف پا در طب سنتی,درمان صافی کف پا با طب سنتی,درمان صافی کف پا با جراحی,درمان صافی کف پا با ورزش,درمان صافی کف پا با فیزیوتراپی,درمان صافی کف پا با کفش طبی,درمان صافی کف پا طب سنتی,

درمان صافی کف پا بدون عمل جراحیReviewed by ندا سلگی on Oct 9Rating: 5.0درمان صافی کف پا بدون عمل جراحیدرمان کف پای صاف,درمان کف پای صاف در کودکان,درمان کف پای صاف در طب سنتی,درمان کف پای صاف با ورزش,درمان کف پای صاف در بزرگسالی,درمان کف پای صاف کودکان,درمان کف پای صاف در بزرگسالان,درمان کف پای صاف در نوجوانان,درمان كف پاي صاف در كودكان,درمان كف پای صاف,

درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی

در این بخش قصد داریم د رخصوص درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی صحبت کنیم. ابتدا لازم میدانیم به این موضوع مهم بپردازیم که منظور از صافی کف پا چیست و چرا کف پای صاف ابجاد درد میکند و دلایل به وجود آمدن صافی کف پا چیست و از چه روشهایی میتوانیم استفاده کنیم تا به درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی برسیم؟
یکی از شایعترین مشکلات پا، کف پای صاف میباشد که باعث درد در مجموعه پا و اختلال در کنترل پاسچر می گردد. یکی از راه های درمان صافی کف پا استفاده از کفی طبی میباشد. کفی میتواند توزیع بارهای وارد به مچ و پا را تغییر داده و باعث کاهش درد شود. هدف از انجام این مطالعه مقایسه تعادل پویای افراد مبتلا به صافی کف پا با افراد سالم و بررسی تاثیر کفی طبی بر تعادل پویای افراد مبتلا به صافی کف پا بود.

درمان صافی کف بدون عمل جراحی
روش کار: افراد شرکت کننده در این تحقیق ۲۰ فرد مبتلا به صافی کف پا و ۲۰ فرد سالم بودند. به منظور ارزیابی تعادل پویا از آزمون تعادلی ستاره استفاده شد. از آزمون آماری تحلیل واریانس برای یافتن هرگونه اختلاف معنیدار استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میزان دستیابی افراد مبتلا به صافی کف پا در برخی از جهت های آزمون تعادلی ستاره نسبت به افراد سالم به طور معنی داری کمتر است. استفاده از کفی طبی در افراد مبتلا به صافی کف پا در تحقیق حاضر سبب افزایش معنی دار در میزان دستیابی در آزمون تعادلی ستاره گردید.

انواع صافی کف پا

صافی کف پا دارای دو نوع می باشد که بیشترین درصد از انواع صافی کف پا را این دو نوع تشکیل میدهند.

صافی کف پای منعطف :اگر کسی در حالت نشسته و یا ایستاده باشد و بر روی انگشتان خود حالتی از یک انحنای کف پا داشته باشد، اما با قرار دادن کامل پاهای خود بر روی زمین، انحنا یا قوس کف پا از بین رفته و صاف شود، در واقع این شخص صافی کف پای انعطاف پذیرو یا منعطف دارد. به این نوع از صافی کف پا صافی کف پای نوزادان می گویند.

نوع دیگر از صافی کفی پا آن نمونه ای می باشد که کف پای صاف خشک در بین افراد بزرگسال به وجو می آید، که به این مشکل کف پای صاف اکتسابی بزرگسالان یا اختلال عملکرد تاندون تیبیالیس خلقی گفته میشود.

روش های درمانی صافی کف پا در فیزیوتراپی:

• تمرین های حرکاتی
• روش های درمانی (TE)
• تکنیک درمان دستی (MTT)
• بازآموزی عصبی عضلانی (NMR)

دلایل پیدایش صافی کف پا :

از جمله دلایل به وجود آورنده ی صافی کف پا می توان به موارد اتصال غیرعادی مفاصل پشت پا،استخوان ناویکلور فرعی،شل شدن رباط در نتیجه بیماری هایی مثل سندرم مارفان یا سندرم اهلرز- داتلوس.، آرتروپاتی شارکو، وارد شدن آسیب، چاقی، دیابت، نوروپاتی، بالارفتن سن، بارداری، به خاطر تغییرات هورمونی همچون بالارفتن سطح الاستین، پوکی استخوان،استفاده بیش از حد پا و سایر موارد دیگر اشاره کرد.

درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی در کلینیک آرامیس طب :

هماهنگونه در این مقاله بررسی کردیم درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی دارای روش های شناخته شده و ناشناخته ای است که شاد بسیاری از آنها نیاز به آزمون و خطا دارد . درکلینیک آرامیس طب با توجه به آزمایش کلیه ی راه های متخصصان این کلینیک توانسته اند راه های موثر و زود بازده را در جهت درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی پیدا کنند که شما میتوانید با تماس با کارشاسان این مجموعه ا زمشاوره رایگان بهره مند شوید.

تلفن : ۰۲۱۴۴۳۸۶۰۷۳
موبایل : ۰۹۳۷۸۹۶۵۰۴۹

بررسی مطالعاتی در جهت صافی کف پا

از دیدگاه بیومکانیکی، پا واحدی عملکردی باهدف نگهداری وزن بدن و ایجاد اهرم برای حرکت رو به جلو در هنگام راه رفتن و دویدن است.عملکرد پا نگهداری وزن در حالت ایستاده برخلاف نیروی جاذبه و همچنین نگهداری تعادلم یباشد ( ۱). پا انتهاییترین جزء در اندام تحتانیاست که یک قاعده نسبتاً کوچک برای ثبات بدنایجاد میکند. تغییرات بیومکانیکی در سطح اتکا واختلال در اطلاعات آوران هر مفصل یا ساختاریکه در طول زنجیره حرکتی اندام تحتانی قرار دارد،.( میتواند بر استراتژی کنترل پاسچر اثر گذارد ( ۲قوس کف پا سبب کاهش خستگی و مصرف انرژیشده و برای جلوگیری از اختلال تعادل در ایستادنروی یک پا هنگام فعالیتهای عملکردی مهم است.(۳)
از جمله مشکلات پا، کف پای صاف منعطفمیباشد که عبارت است از وضعیتی که قوسطولی-داخلی پا حین تحمل وزن صاف می شود .این مشکل روی عملکرد تحمل وزن پا اثر گذاشتهو در نتیجه نیروهای غیرطبیعی به نواحی بالاترمثل زانو، هیپ و قسمتهای پایین کمر منتقلمیشود و به عبارتی بیومکانیک پا و توزیع فشارحین راه رفتن مختل می گردد ( ۲). محققان ازاختلال در نحوه توزیع مؤلفه عمودی نیرویعکسالعمل زمین و به دنبال آن تغییر نیرویعضلات فعال در راه رفتن، به عنوان علل ایجادخستگی در عضلات پا و احساس درد در افرادمبتلا به کف پای صاف یاد می کنند ( ۳).
کاهش تجانس مفاصل میدتارسال و ساب تالار سببساختارهای سمت داخل پا، برای نگهداری ثباتمفاصل شده و نهایتاً نتیجه این افزایش استرس،تغییر در پیامهای آوران مفصلی و کاهش ثباتپاسچر در این افراد است ( ۴). بر اساس شواهدموجود، افرادی که دچار نقص در ثبات پاسچرهستند، بیشتر در معرض وقوع آسیب پیچخوردگیمچ پا هستند و ضمن اینکه کاهش قوس طولی -داخلی خود بهعنوان عامل خطر در پیچ خوردگی.( مچ پا شناخته شده است ( ۵تحقیقات نشان می دهد کفی طبی از طریقنگهداری قوس کف پا و افزایش سطح پلانتار،میتواند به طور سیستماتیک فشار عبوری از کفپا را کاهش داده و همزمان تحریک لمسی پا راافزایش دهد. همچنین کفی طبی از طریق افزایشفیدبک حس عمقی از وضعیت پا احتمالاً به ثباتپاسچر کمک میکند ( ۶). در تأیید اثرات فیدبکیو Van Geffen ، حسی بر کنترل پاسچرهمکارانش نشان داد که نقص در دادههای حسیپیکری ناشی از نروپاتی دیابتی منجر به کاهشواضح توانایی ایستادن می شود و آنها نتیجهگرفتند که حساسیت لمسی پا تأثیر زیادی بر.( حفظ ثبات پاسچر دارد ( ۷استفاده از انواع مختلف کفی با هدف بهبودراستای پا و افزایش فیدبکهای حسی از طریق پا،برای افرادی که اختلال در ثبات پاسچر و راه رفتندارند مانند سالمندان، افراد مبتلا به بیماری هایعصبی- عضلانی و اختلالات اندام تحتانی، توصیهشده است ( ۶). ازآنجاییکه اختلال در ساختار وراستای پا، سبب اعمال نامناسب استرس درزنجیره حرکتی اندام تحتانی می شود ، به نظرمیرسد کفی طبی بتواند به پاهای بد راستا درجهت طابق با محیط خارجی کمک کند واسترسهای وارد را توزیع و به این ترتیب احتمالآسیب را کاهش دهد ( ۸). اگرچه تحقیقات پیشینبر استفاده از کفی طبی جهت تغییر توزیع فشارکف پا هنگام راه رفتن تأکید داشتند، تحقیقاتاخیر بر استفاده کفی طبی برای کمک به حسMattacola .( عمقی و ثبات پاسچر تأکید دارند ( ۷و همکارانش پس از مطالعهای پیشنهاد کردند کهکفی طبی میتواند تعادل ایستا را در افراد با بدو Perry .( راستایی کف پا بهبود دهد ( ۹همکارانش نتیجه گرفتند که استفاده طولانی مدتاز کفی در افراد سالمند باعث افزایش ثبات طرفیو همکارانش Jenkins .( این افراد شده است ( ۱۰نشان دادند که کفی آجدار باعث بهبود تعادل درزمان ایستاده روی یک پا و نرمال شدن زمانفعالیت عضله تیبیالیس قدامی در زمان تماسپاشنه در راه رفتن افراد پارکینسونی میشودو همکارانش نیز در سال ۲۰۰۴ Olmsted .(11)بهبود تعادل ایستا و پویا را به دنبال پوشیدن کفیطبی در افراد با قوس افزایش یافته بعد از چهار.( هفته درمان گزارش کردند ( ۱۲تعادل در زندگی روزمره عاملی اساسی در اجرایتمامی حرکات محسوب میشود. با توجه به اینکهوجود ناهنجاریهای آناتومیکی از قبیل کف پایصاف و ویژگیهای ساختاری پا بر تعادل افرادتأثیرگذار است، کاهش تعادل به افت عملکردمنجر میشود و زمینه آسیب بهویژه در مچ پا رافراهم میکند ( ۱۳ ). با نگاهی به تحقیقاتی کهتاکنون در این زمینه انجام گرفته است مشخصمیشود که اگرچه مطالعات زیادی در مورد تعادلایستا و پویای افراد مبتلا به صافی کف پا انجامشده است ولی تحقیقات اندکی در مورد تأثیر کفیطبی بهعنوان اصلیترین درمان بر تعادل این افرادانجام شده است. از آنجائی که اکثر فعالیت هایروزمره به تعادل پویا نیاز دارند و بسیاری ازآسیبها در موقعیتهای پویا رخ میدهند ، هدفمطالعه حاضر ارزیابی تعادل پویای افراد مبتلا بهصافی کف پا و بررسی اثر کفی بر تعادل پویای اینافراد است.

روش کار مطالعه صافی کف پا

در این مطالعه شاهدی- موردی از میان جامعه در دسترس با روش نمونه گیری غیر احتمالی ساده۲۰ نفر مبتلا به صافی کف پا در محدوده سنی ۱۸ا ۳۵ سال و ۲۰ نفر فرد سالم که به لحاظ عواملیچون سن، جنس، شاخص توده بدنی با گروه بیماربه روش همتاسازی جور شدند، انتخاب شدند.گروه مبتلا با تشخیص و معرفی پزشک متخصص
استاندارد اندازهگیری قوس طولی-داخلی پا و زاویهبین پاشنه و ساق توسط آزمونگر مورد ارزیابی قرارمیگرفتند (شکلهای ۱ و ۲). چنانچه اورژن پاشنهبیشتر از ۹ درجه و زاویه قوس طولی داخلی کمتراز ۱۳۴ درجه و کف پای صاف منعطف بود، واردمطالعه میشدند ( ۱۴ ). درصورتیکه این افراد هریک از موارد زیر را گزارش می کردند از مطالعه
حذف میشدند: آسیب شدید مچ پا طی ۶ هفتهگذشته یا سابقه شکستگی پا، مصرف داروی مؤثربر سیستم اعصاب مرکزی، سابقه آسیب وستیبولار،بیماریهای عصبی-عضلانی، دیابت، سابقه آسیبتروماتیک به سر و گردن در ۶ ماه گذشته، والگوسانگشت شست پا بیشتر از ۲۲ درجه.این طرح در کمیته اخلاق تحقیقات دانشگاهعلوم پزشکی جندی شاپور اهواز تأیید شده است.در بدو ورود، آزمودنیها با اهداف و روش کار طرحتحقیقاتی آشنا میشدند. سپس در صورت کسبمعیارهای ورود وارد مطالعه میشدند. سپس افرادفرم رضایتنامه کتبی و مشخصات فردی را تکمیل و بعد از اندازهگیری قد و وزن توسط آزمونگر واردمرحله اجرایی تحقیق می شدند . برای ارزیابیتعادل پویا از آزمون تعادلی ستاره استفاده شد.

این آزمون نیاز به قدرت، انعطافپذیری و دقت حس عمقی دارد و به منظور اندازهگیری عملکرد فیزیکیو تشخیص بیثباتی مزمن مچ پا و تعیین احتمال وقوع آسیبهای اندام تحتانی در ورزشکاران مورداستفاده قرار میگیرد. تحقیقات گذشته تکرارپذیری و قابلیت اعتماد بالای آن را نشاند اده اند ( ۱۵ ). آزمون تعادلی ستاره متشکل از یکشبکه با ۸ خط در جهات مختلف (قدامی، قدامی-داخلی، داخلی، خلفی -داخلی، خلفی، خلفی -خارجی، خارجی و خارجی -قد امی) با زاویه ۴۵درجه است. فرد در مرکز شبکه روی یک پامیایستد و پای دیگر را در جهات مختلف ( ۸ خط)تا جایی که امکان دارد حرکت می دهد . جهتاجرای این آزمون، طول واقعی پا یعنی از خارخاصره فوقانی قدامی تا قوزک داخلی جهت نرمالکردن اطلاعات اندازهگیری میشود. پس از آشناییبا نحوه انجام آزمون، هر فرد یک بار این آزمون راتمرین میکرد تا روش اجرا را فرا گیرد. سپس پایالب فرد (با شوت کردن به توپ) تعیین می شدتا اگر راست بود آزمون برخلاف جهت عقربه هایساعت و اگر چپ بود، در جهت عقربههای ساعتآزمون انجام بگیرد. ابتدا فرد در مرکز ستاره رویپای غالب میایستاد و با پای دیگر در جهتی که بهصورت تصادفی توسط آزمونگر مشخص می شد
دورترین فاصله ممکن را لمس می کرد (عملدستیابی) و سپس به حالت ایستاده دو پابرمیگشت. فاصله محل تماس تا مرکز ستارهاندازهگیری توسط آزمونگر میشد. بین هردستیابی در هر جهت حدود ۲۰ ثانیه استراحت.داده میشد.اگر از پای غیرثابت در هنگام لمس زمین برایایجاد اتکای قابلتوجه استفاده میشد یا چنانچهپای ثابت از مرکز ستاره بلند می شد و یا فردنمیتوانست تعادل خود را در هرلحظه از آزمونحفظ کند، حرکت متوقف و آزمون دوباره تکرار.( میشد ( ۱۷این آزمون ۳ بار با استفاده از کفی طبی
پیشساخته چرمی و ۳ بار بدون استفاده از کفیتوسط هر فرد انجام میگرفت. ای ن نوع کف ی دولایه دارد، لایه رویی که در تماس با پا قرارمیگیرد از جنس چرم است و در سرتاسر طولکفی کشیده میشود . در زی ر لای ه چرم، لای ه ازجنس فوم اتیل وینیل استات است. این لایه دریر مرکز قوس طولی-داخل ی به طور استاندارددارای ضخامت بیشتری نسبت به محل پاشنه وپنجه میباشد ( ۱۸ ). اندازه طول کفی طبی برحسب طول پای هر فرد تجویز می گردید. آزمونها قبل و بعد از کفی طبی بر روی پای غالبصورت میگرفت. در نهایت میانگین فاصله ها یدستیابی در آزمون تعادلی ستاره پس از نرمالنمودن آن به طول پا، برحسب درصد گزارش میگردید.


در تمامی آزمون ها، برای به حداقل رساندناثرات یادگیری و خستگی، از تصادفی بودن ترتیبآزمون ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آمارینسخه ۱۹ استفاده شد. از آزمون SPSS از نرم افزاربرای بررسی تطابق توزیع داده ها با توزیع K- Sنظری نرمال استفاده گردید. برای تحلیل داده هانیز از آزمون آماری آنالیز واریانس برای بررسی اثرزوج بررسی اثر T گروه (آزمون و کنترل) و آزمونکفی طبی (قبل و بعد از استفاده) در جهاتمختلف آزمون تعادلی ستاره استفاده شد. سطحدر نظر گرفته شد. (p<0/ معنی داری ( ۰۵

یافته ها

دو گروه آزمون (افراد مبتلا به صافی کف پا) وگروه کنترل (افراد سالم) تفاوت معنی داری درشاخص های سن، قد و وزن نداشتند. اطلاعاتجمعیت شناختی در جدول شماره ۱ نشان دادهنشان داد که کلیه متغیر K-S شده است. آزمونهای تحقیق از توزیع نظری نرمال پیرویمیکردند. نتایج آزمون آنالیز واریانس بین گروهینشان داد که افراد سالم نسبت به افراد مبتلا بهصافی کف پا در جهت های قدامی، خلفی، خلفی-داخلی و خلفی-خارجی میزان دستیابی بیشتری را(p<0/ در آزمون تعادلی ستاره کسب نمودند. ( ۰۵

صافی کف پا

این نتیجه نشان دهنده اختلال تعادل پویا در گروهآزمون در جهت های ذکر شد ه می باشد . نتایجزوج نشان داد میزان دستیابی در آزمون T آزمونتعادلی ستاره در گروه آزمون پس از استفاده ازکفی در همه جهت ها بجز جهت خارجی افزایش همچنین آزمون (p<0/ معنی دار داشته است. ( ۰۵آنالیز واریانس نشان داد که تعادل پویای افرادمبتلا به صافی کف پا پس از استفاده از کفی طبی(p>0/ تفاوت معنی داری با افراد سالم ندارد. ( ۰۵زوج در T نتایج آزمون های آماری آنالیز واریانس وجدول شماره ۲ آورده شده است. نمودار شماره ۱مقایسه میزان دستیابی در آزمون تعادلی ستاره ر ادر افراد سالم و افراد با صافی کف پا با و بدوناستفاده کفی طبی نشان میدهد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که افرادمبتلا به صافی کف پا نسبت به افراد سالم دارایاختلال تعادل پویا حداقل در بعضی جهت هایآزمون تعادلی ستاره می باشند. در افراد سالموجود و سلامت قوس طولی -داخلی با حما ی تساختارهای استخوانی و بافت نرم باعث ثبات درمفصل ساب تالار و میدتارسال میشود. وجود ثباتدر این مفاصل در انجام فعالیتهای پویا مانند راهرفتن، نیروی لازم برای حرکت رو به جلو و انتقالآن نیرو به پا را فراهم می آورد. افزایش واروسجلوی پا همراه با کاهش قوس طولی-داخلی منجربه افزایش حرکت مفاصل ساب تالار و میدتارسالو کاهش تجانس مفصلی می شود . این کاهشتجانس و کاهش ثبات مفصلی سبب افزایشفعالیت عضلانی و نیروی وارده بر ساختارهایسمت داخل پا برا ی نگهدار ی ثبات شده و درنتیجه استرسهای بیش از حد به این ناحیهمیشود. افزایش بار بر ساختار کپسولی و لیگامانیو نیام کف پا باعث اختلال در پیامهای آوران حسعمقی از عضلات و لیگامان های مجموعه پامیشود ( ۴). نتیجه بی ثباتی و افزایش فعالیتعضلانی و اختلال در پیامهای آوران حس عمقی،کاهش ثبات پاسچر میباشد.کاهش ثبات پاسچر میباشد.و Cote نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعههمکارانش در سال ۲۰۰۵ همخوانی دارد. آنهاعنوان کردند که ثبات پاسچرال در شرایط ایستا وپویا متاثر از نوع اختلال پا و مرتبط با تفاوت هایو Dabholkar .( ساختاری آن میباشد ( ۱۹همکارانش در سال ۲۰۱۲ نشان دادند که در جهتخارجی آزمون تعادلی ستاره در گروه افراد با صافیکف پا نسبت به گروه سالم فاصله دستیابی به طورمعنی داری کمتر است ( ۲۰ ). در سال ۲۰۱۲ نشان دادند فاصله ی دستیابیآزمون تعادلی ستاره در جهت داخلی میان ا فرادکف پای صاف و افراد سالم تفاوت دارد ولی بینافراد کف پای گنبدی و افراد سالم تفاوت در جهتخارجی است. آنها علت یافته خود را تفاوت درساختار پا که میتواند دامنه حرکتی پا را به هنگامدسترسی در جهات مشخصی تغییر دهد، عنوانکردند ( ۱۳ ). با این وجود، نتایج تحقیق حاضر باو همکارانش در سال ۲۰۰۳ Gribble نتایجهمخوانی ندارد، آنها تفاوت معنی داری دردسترسی جهات آزمون تعادلی ستاره بین افراددارای کف پای صاف، گود و طبیعی پید ا نکردند.احتمالاً این تناقض ناشی از تفاوت در تعداد حجمنمونه دو مطالعه است. در مطالعه آنها تعداد نمونهکم بوده و لذا تفاوت بین گروهها نشان داده نشدهاست.نتیجه دیگر مطالعه حاضر این بود که استفاده ازکفی سبب افزایش میزان فاصله دستیابی در تمامجهت ها بجز جهت خارجی گردید و این افزایش ازنظر آماری معنی دار بود. علت احتمالی را می توانبه عواملی چون افزایش ثبات مفاصل ساب تالار ومیدتارسال و کاهش پرونیشن پا بوسیله کفی و درنهایت اصلاح پیامهای آوران مفصلی و بهبود تعادل.( پویای افراد مبتلا به صافی کف پا نسبت داد ( ۲۱بعلاوه کفی با افزایش فعالیت گیرنده های جلدی
کف پا از طریق افزایش تحریک حس سطح پلانتارکف پا منجر به افزایش فعالیت گیرنده های جلدیشده و باعث بهبود عملکرد عصبی -عضلانیمیشود و ثبات پاسچر را افزایش میدهد( ۲۲ ). اینو همکارانش Payehdar نتیجه با گزارش مطالعهکه در سال ۲۰۱۴ همخوانی دارد. آنها با استفادهاز دستگاه تعادل سنج بایودکس نشان دادند کهاستفاده از کفی طبی نوسان کلی بدن را کاهشمیدهد و تعادل را در افراد مبتلا به صافی کف پاافزایش می دهد ( ۲۳ ). نتایج به دست آمده درو Olmsted مطالعه حاضر با نتایج مطالعههمکارانش در سال ۲۰۰۴ همخوانی ندارد. آنها درمطالعه خود تأثیر کفی بر تعادل افراد با سه نوعکف پا (گنبدی، صاف و طبیعی) را بررسی کرده وتفاوت معنی داری را با استفاده از کفی گزارشنکردند( ۱۲ ). علت احتمالی تفاوت در نتایج مطالعهحاضر با مطالعه آنها زمان استفاده و پوشیدنکفی میباشد، زیرا افراد مورد مطالعه در مطالعهآنها کفی را به مدت دو هفته و هر روز به مدتچهار ساعت از آن استفاده کرده اند، ولی درمطالعه حاضر اثر لحظه ای مورد بررسی قرار گرفتهاست.در نهایت نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افرادمبتلا به صافی کف پا از تعادل پویای کمترینسبت به افراد دارای پای طبیعی بر خوردارند،بنابراین میتوان گفت که ساختار آناتومیکی پا برتعادل پویا اثرگذار است. ازآنجاییکه نتایج مطالعهحاضر نشان داد که کفی طبی در افراد مبتلا بهصافی کف پا بلافاصله پس از پوشیدن کفی درآزمون تعادلی ستاره باعث بهبود تعادل پویای اینافراد میشود، توصیه میشود افراد مبتلا به صافیکف پا نه تنها از اثرات مکانیکی کفی بلکه از اثراتنروفیزیولوژیکی و بهبود تعادل منتج شده آن نیزبهره ببرند. از محدودیت های این مطالعه می توانبه عدم امکان اندازهگیری فعالیت الکتریکیعضلات اندام تحتانی نام برد. همچنین عدم بررسیاثر طولانی مدت استفاده از کفی نیز از دیگرمحدودیت های مطالعه حاضر بوده زیرا هدف فقطبررسی اثر لحظه ای کفی بود و در نتیجه نمیتوان یافته مورد مشاهده تحقیق حاضر را بهاستفاده طولانی مدت کفی تعمیم داد. لذا توصیهمیشود در مطالعات آینده اثرات طولانی مدتاستفاده از کفی طبی بر فعالیت الکتریکی عضلاتاندام تحتانی و تعادل پویای افراد مبتلا به صافیکف پا مد نظر قرار گیرد.

[kkstarratings]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *