بریس و علل داخلی و خارج مفصلی

بریس و علل داخلی و خارج مفصلیReviewed by ندا سلگی on May 22Rating: 5.0بریس و علل داخلي وخارج مفصليارتوز و پروتز,آرتروز گردن,آرتروز زانو,ارتوز و پروتز چیست,آرتروز پا,ارتودنسي نامرئي,آرتروز دست,ارتز پروتز,ارتز درمانی,ارتز میلواکی,

بریس و علل داخلی و خارج مفصلی

بریس و علل داخلی و خارج مفصلی ،در این مقاله قصد داریم تا در مورد بریس و علل داخلی وخارج مفصلی بنویسیم . اما بهتر از قبل از پرداختن به موضوع بریس و علل داخلی وخارج مفصلی در خصوصن علل داخلی وخارج مفصلی صحبت کنیم تا در مقالات بعدی بتوانیم درک بیشتری از موضوع بریس و علل داخلی وخارج مفصلی  داشته باشیم.

ساخت بریس,ساخت بریس پا,ساخت بریس کمر,ساخت بریس ستون فقرات,ساخت بریس زانو,ساخت بریس در مشهد,ساخت بریس در شیراز,ساخت بریس اصفهان,ساخت بریس پای پرانتزی,ساخت بریس معلولین,

علل داخلی وخارج مفصلی

در ا کثر موارد علت محدودیت حرکات مفصلی مخلوطی از هردو است و غالباً یک عامل بر دیگری تفوق دارد.علاوه بر علل فوق ٬ عوامل دیگری مانند میوزیتاستخوانی شونده و استئوآرتریت در پی شکستگیها بهطور ثانویباعث محدودیت حرکات مفصلی میشوند که در همین قسمتدرباره آنها بحث خواهد شد.

درمان

در هر شکستگی حرکت داد.ن مفصل باید حتی الامکان هرچه زودتر شروع شود. هرچه حرکات مفصلی زودتر شروع شود امکان پیدایش عوارض کمتر میشود. در مواردی که شکستگی به وسیله عمل جراحی ثابت شد.ه باشد ٬ حرکات مفصلی باید از همان روزهای اول بعد از عمل شروع شود. در مواردی که شکستگی به وسیله گچگیری درمان شد.ه باشد ٬ باید به بیمار توصیه شود که ورزشهای ایزومتریک عضلات را به طور مرتب زیر گچ انجام دهد. و بعد از برداشتن گچ ٬ حرکات اکتیو و پاسیو مفصل برای بازگرداندن حرکات مفصلی تحت نظر متخصص فیزیوتراپی انجام گیرد.
در مواردی که درمانهای فوق مؤثر واقع نشوند با خم و راست کردن مفصل زیر بیهوشی چسبندگیها را آزاد میکنند. بعضی از مؤلفین آزاد کردن چسبندگیهای . (Manipulation)
داخل مفصلی را با آرتروسکوپ انجام می دهند. در صورتی که درمانهای فوق مؤثر واقع نشود باید با عمل جراحی چسبندگیها را آزاد کرده مفصل را به حرکت درآورد. فیزیوتراپی بعد از هر روش ٬ برای جلوگیری از چسبندگی مجدد الزامی است. ( بریس و علل داخلی وخارج مفصلی )

۶٫ آرتریت دژنراتیومتعاقب شکستگیها

استئوآرتریت یکی از عوارض شکستگیها است که بیشتر درشکستگیهای داخل مفصلی و بخصوص در اندامهای پایینی دیدهمیشود. این عارضه غالباً در اثر یکی از علل زیر بهوجود میآید:
الف ) نامنظم شدن سطح مفصلی
در شکستگیهایی که خط شکستگی به درون مفصل راه یافتهباشد ٬ جاانداختن دقیق شکستگی حایز اهمیت فراوان است ٬ زیرانامنظم شدن سطوح مفصلی باعث ساییدگی بیش از حد مفصلدر آن ناحیه و پیدایش تغییرات دژنراتیو در آن می شود. این ناراحتی بیشتر در مفصلهایی که وزن بدن روی آنها وارد میشود، مثل مفصل ران ٬ زانو و مچ پا دید.ه میشود.
ب) بدجوشخوردن شکستگیکه با تغییر محور مفصلیهمراه باشد
در این موارد بدجوش خورد.ن استخوان باعث انحراف محور طبیعی مفصل می شود. و در نتیجه فشار وارد بر روی یک قسمت از مفصل بیش از قسمتهای دیگر می گردد. که به ساییدگی بیش ازحد غضروف مفصلی در آن قسمت و پیدایش تغییرات دژنراتیو در آن میانجامد. این موضوع بخصوص در مورد مفصلهای اندام پایینی که فشار زیادتر به آنها وارد میشود، صادق است.

ج ) نکروز آسپتیک استخوان

این پدیده متعاقب بعضی از شکستگیها و دررفتگیها در مرحلهترمیم ٬ باعث نکروز استخوان می شود و در صورتی که در اینمرحله بر روی استخوان فشاری وارد شود منجر به تغییر شکلاستخوان و پیدایش تغییرات دژنراتیو در آن میشود.( بریس و علل داخلی وخارج مفصلی )

درمان

مانند درمان آرتریت دژنراتیو مفصل است که در هر قسمت به طور مفصل بحث شد.ه است .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *