درمان زانوی پرانتزی,درمان زانوی پرانتزی با ورزش,درمان زانوی پرانتزی در بزرگسالان,درمان زانوی پرانتزی بدون عمل,درمان زانوی پرانتزی با جراحی,درمان زانوی پرانتزی با لیزر,درمان زانوی پرانتزی در کودکان,درمان زانوی پرانتزی با طب سنتی,درمان زانوی پرانتزی با فیزیوتراپی,درمان زانوی پرانتزی بزرگسالان,

درمان زانوی پرانتزی و آزمایش های اختصاصیReviewed by نداسلگی on Jan 18Rating: 4.0درمان زانوی پرانتزی و آزمایش های اختصاصیدرمان زانوی پرانتزی,درمان زانوی پرانتزی با ورزش,درمان زانوی پرانتزی بدون عمل,درمان زانوی پرانتزی با جراحی,درمان زانوی پرانتزی در کودکان,درمان زانوی پرانتزی با لیزر,درمان زانوی پرانتزی در بزرگسالان,درمان زانوی پرانتزی با طب سنتی,درمان زانوی پرانتزی با فیزیوتراپی,درمان زانوی پرانتزی بزرگسالان,

درمان زانوی پرانتزی و آزمایش های اختصاصی

در این مقاله قصد داریم تا در مورد درمان زانوی پرانتزی و آزمایش های اختصاصی بنویسیم . اما بهتر از قبل از پرداختن به موضوع درمان زانوی پرانتزی و آزمایش های اختصاصی در خصوص آزمایش های اختصاصی صحبت کنیم تا در مقالات بعدی بتوانیم درک بیشتری از موضوع درمان زانوی پرانتزی و آزمایش های اختصاصی داشته باشیم.
۱ .آنژیوگرافی : اختلل در جریان خون عضو ممکن است ناشی ازاسپاسم ٬ فشرده شدن شریان ٬ پارگی دیواره داخلی و یـا قـطع آن باشد. آنژیوگرافـی وسـیله خـوبی بـرای تشـخیص نـوع ضـایعه ومحل آن است.
۲ .سـی تـی اسکـن Scan CT : کــاربرد سـیتی اسکـن درتشخیص شکستگیها روزبروز افزایش مییابد. امـروزه از سـیتی اسکن برای تشخیص انواع شکسـتگیهای سـتون فـقرات ٬ انـتهای فوقانی درشتنی و شکستگیهای استابولوم استفاده می شود. (درمان زانوی پرانتزی و آزمایش های اختصاصی)
۳ .اسکن استخوانی با تکنزیم :روش خوبی برای تشخیص شکستگیهای جزئی و یا بدون جابجایی ٬ شکسـتگیهای درهـــمفشرده گــردن اســتخوان ران و ســتون فــقرات ٬ StressFracture و بــالخره در بــیمارانـی کـه دچـار ضـایعات مـتعددهستند٬ میباشد. نکـروز آواسکـولر نـاشی از شکسـتگیها (مـثل  گردن استخوان ران) را میتوان قبل از پیدایش علیم رادیـولوژی با اسکن استخوان تشخیص داد.
۴٫MRI : وسیله بسیار خوبی برای تشخیص ضایعات نسوج نرم اندامها و ستون فقرات مثل رباطها٬ منیسک و دیسک  بـین مهره ای و غیره میباشد. در ضمن شکسـتگیهای بـدون جـابجایی کـه دررادیـوگرافـی سـاده مشـهود نـیست بـا MRI بـخوبی نشـان داده  میشود. (درمان زانوی پرانتزی و آزمایش های اختصاصی)
درمان زانوی پرانتزی,درمان زانوی پرانتزی با ورزش,درمان زانوی پرانتزی در بزرگسالان,درمان زانوی پرانتزی بدون عمل,درمان زانوی پرانتزی با جراحی,درمان زانوی پرانتزی با لیزر,درمان زانوی پرانتزی در کودکان,درمان زانوی پرانتزی با طب سنتی,درمان زانوی پرانتزی با فیزیوتراپی,درمان زانوی پرانتزی بزرگسالان,

نشانه های رادیولوژیک

در هر بیمار مشکـوک بـه شکسـتگی ٬ رادیـوگرافـی الزامـی است. رادیوگرافی نه تنها به تشخیص نـوع شکسـتگی و مـحل آن کـمک میکند٬ بـلکه از نـظر پـزشکی قـانونی هـم حـایز اهـمیت است. رادیوگرافی به طور معمول باید از روبرو و نیمرخ انجام گـیرد. در بعضی از موارد لزم است رادیوگرافی در وضعیتهای مـخصوصی انجام گیرد٬ مثل View Navicular در شکستگی استخوان ناوی مـــــچ دست ٬ View Tangenital در شکســــتگی کشگک و رادیوگرافی با بزرگنمایی (View Magnifying ( در شکسـتگی اسـتخوانـهای کـوچک و غـیره . در ضـایعات ربـاطهای مـفصلی ٬ Film Stress ضروری است . گـاه در مـوارد مشکـوک لزم است ۱۰ـ۱۵ روز بعد٬ رادیوگرافی مجدد از عضو صدمه دیده به عمل آید. مثل گاه اتفاق میافتد که شکستگی استخوان ناوی مچ دست در همان مرحله اول مشهود نبوده و رادیـوگرافـی مـجدد ۱۰ روز بــعد شکسـتگی را بـخوبی نشـان داده است . در مـورد کـودکان ٬ پزشک کمتجربه بهتر است رادیوگرافی عضو مقابل را نـیز جـهت مقایسه درخواست کند تا صفحات رشـد را بـا شکسـتگی اشـتباه نکند (ایـن مـوضوع مـخصوصا در مـورد شکسـتگیهای آرنـج از اهمیت ویژهای برخوردار است).

درمان زانوی پرانتزی بدون عمل جراحی

زانوی پرانتزی بدون عمل جراحی در کلینیک آرامیس طب :هماهنگونه در این مقاله بررسی کردیم درمان زانوی پرانتزی بدون عمل جراحی دارای روش های شناخته شده و ناشناخته ای است که شاد بسیاری از آنها نیاز به آزمون و خطا دارد . درکلینیک آرامیس طب با توجه به آزمایش کلیه ی راه های متخصصان این کلینیک توانسته اند راه های موثر و زود بازده را در جهت درمان زانوی پرانتزی بدون عمل جراحی پیدا کنند که شما میتوانید با تماس با کارشاسان این مجموعه ا زمشاوره رایگان بهره مند شوید.

تلفن : ۰۲۱۴۴۳۸۶۰۷۳
موبایل : ۰۹۳۷۸۹۶۵۰۴۹

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *