درمان زانوی پرانتزی و انواع ضایعات ناکامل نخاع

درمان زانوی پرانتزی و شکستگی هاReviewed by ندا سلگی on Jun 16Rating: 5.0درمان زانوی پرانتزی و شکستگی هادرمان زانوی پرانتزی با طب سنتی,درمان زانوی پرانتزی,درمان زانوی پرانتزی با ورزش,درمان زانوی پرانتزی بدون جراحی,درمان زانوی پرانتزی در کودکان,درمان زانوی پرانتزی در نوجوانان,درمان زانوی پرانتزی با جراحی,درمان زانوی پرانتزی در بزرگسالان,درمان زانوی پرانتزی با لیزر,درمان زانوی پرانتزی با فیزیوتراپی,

درمان زانوی پرانتزی و شکستگی ها

درمان زانوی پرانتزی و شکستگی ها،در این مقاله قصد داریم تا در مورددرمان زانوی پرانتزی و شکستگی ها بنویسیم . اما بهتر از قبل از پرداختن به موضوع درمان زانوی پرانتزی و شکستگی هادر خصوصن درمان شکستگیها ودررفتگیهای ستون مهره ایصحبت کنیم تا در مقالات بعدی بتوانیم درک بیشتری از موضوع درمان زانوی پرانتزی و شکستگی هاداشته باشیم. ( درمان زانوی پرانتزی و شکستگی ها )

درمان شکستگیها ودررفتگیهای ستون مهره ای

در شکستگیهای بالای گردن که فرد زنده میماند ٬ اغلبشکستگی پایدار است؛
الف . شکستگی اولین مهره گردن که همراه با جابجاییشکل ) ( Jefferson’s Fracture) تودههای طرفی اطلس است؛ در این مورد ۸ ۱۲ هفته گردن را بیحرکت میکنیم و سپسانجام می دهیم . ا گر علایم Extension-Flexion رادیوگرافیبیثباتی دیدیم فیوژن مهرههای اول و دوم لازم میباشد.
ب . در شکستگیهای قوس خلفی مهره اول یا دوم گردن ٬ ا گرعلایم عصبی نداشته باشیم ۳ ماه گردنبند طبی می دهیم .( درمان زانوی پرانتزی و شکستگی ها )
که شکستگی پدیکول مهره دوم Hangman ج. در شکستگیگردنی است ۳ ٬ ماه بیحرکت کردن گردن با گردنبند طبی کافیاست.
در شکستگی زائده دندانی۶ هفته کشش اسکلتی و سپس گچ مینروا تا هفته ۱۲ لازم است وهم استفاده کرد (شکل ۶ ۴). ا گر (Halo) میتوان از گچ هالوجابجا باشد و یا جوش نخورد باید مهره اول و دوم گردنی فیوژنشوند.
ه. ا گر شکستگی مهره گردن جابجا و ناپایدار باشد ٬ ابتدا باکشش باید شکستگی را جااندازی کرد (از وزنه کم شروع میکنیمو کمکم تحت نظر پزشک ٬ وزنه را زیاد میکنیم و مرتباً از نظرعلایم عصبی بررسی میکنیم و هر نیم ساعت عکسهای متوالیمی گیریم ) ا گر علایم عصبی رخ داد ٬ اضافه کردن وزنه نباید انجامشود. وقتی جااندازی انجام شد باید وزنه را سبکتر کرد و پس ازبگیریم (شکل (Halo) مدتی کشش ٬ باید گچ مینروا یا هالوا گر جااندازی باز هم مقدور نشد باید جراحی باز انجامشود و قطعات شکسته در محل اصلی ثابت شوند و برای جوشخوردن از پیوند استخوانی استفاده شود.
* کلاً در شکستگیهای پایدار مهرههای گردن ٬ به مدتتقریبی ۶ هفته تا ۱۲ هفته ٬ از گردنبند طبی ٬ کششکمکمیگیریم . Halo اسکلتی و گچ مینروا یا* ا گر شکستگی ناپایدار است باید با کشش جااندازیشود و سپس گچ گیری انجام شود ا گر جااندازی مقدورنبود جراحی لازم میباشد.( درمان زانوی پرانتزی و شکستگی ها )

درکلینیک آرامیس طب با توجه به آزمایش کلیه ی راه های متخصصان این کلینیک توانسته اند راه های موثر و زود بازده را در جهت درمان زانوی پرانتزی بدون عمل جراحی پیدا کنند که شما میتوانید با تماس با کارشاسان این مجموعه ا زمشاوره رایگان بهره مند شوید.

تلفن : ۰۲۱۴۴۳۸۶۰۷۳
موبایل : ۰۹۳۷۸۹۶۵۰۴۹

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *