کفی طبی و تشکیل استخوانReviewed by ندا سلگی on Mar 24Rating: 4.5کفی طبی و تشکيل استخوانکفی طبی و تشکيل استخوان کفی طبی,کفی طبی پاپیا,کفی طبی ژله ای,کفی طبی کف پای صاف,کفی طبی سیلیکونی,کفی طبی افزایش قد,کفی طبی طب و صنعت,کفی طبی قیمت,کفی طبی پای پرانتزی,کفی طبی برای کف پای صاف,

کفی طبی و تشکیل استخوان

در این مقاله قصد داریم در خصوص کفی طبی و تشکیل استخوان بنویسم.اسکلت جنین در بدو تشکیل استخوانی نیست و به صورت تودههایی از بافت غضروفی شفاف و یا پردهای از بافت لیفی است که شکل استخوان به خود گرفته و بعداً با رسوب مواد آهکی به صورت استخوان حقیقی درمیآید. اولین هسته استخوان در بدن جنین بعد از هفته هفتم جنینی ظاهر می گردد.

کفی طبی,کفی طبی ژله ای,کفی طبی پاپیا,کفی طبی برای کف پای صاف,کفی طبی کفش,کفی طبی سیلیکونی,کفی طبی پای پرانتزی,کفی طبی پا به پا,کفی طبی برای خار پاشنه,کفی طبی طب و صنعت,

استخوانی شدن اسکلت با پیدایش سلولهای استئوبلاست موجود در (Golgi) آغاز میگردد. دستگاه گلژی (Osteoblast) سلولهای استئوبلاست یک ماده قندی به نام موکوپلی سا کارید از خود ترشح میکند که با رشتههای کلاژن که از شبکه درون این سلولها ( Endoplasmic Reticulum) سیتوپلاسمی بهوجود میآید محیطی را بهوجود میآورد که املاح کلسیم روی آن رسوب میکند و ماده بین سلولی استخوان را تشکیل می دهدو بدین ترتیب استخوان واقعی بهوجود میآید. بهطور کلی استخوانهای بدن از دو راه بهوجود میآیند:

۱ استخوانی شدن از پرده مزانشیمی

(Intramembranous Ossification)

در اینجا ابتدا اسکلت اولیه استخوان از نسج مزانشیمی یا بافت همبند بهوجود آمده پس از بهوجود آمدن یک یا چند هسته استخوانی ٬ بافت استخوانی شروع به تشکیل شدن مینماید. از قسمت محیطی این بافت مزانشیمی ٬ پرده استخوان و از قسمت عمقی آن ٬ نسج استخوان بهوجود (Periosteum) میآید. استخوانهای پهن مثل استخوانهای جمجمه و صورت بدین ترتیب بهوجود میآیند.کفی طبی

۲ استخوانی شدن از نسج غضروفی

(Endochondral Ossification)

در اینجا مدل استخوان ابتدا از نسج غضروفی بهوجود میآید وسپس استخوانی میگردد. پس از رسوب املاح کلسیم در بافت همبند غضروفی ٬ سلولهای غضروفی دژنره شده و از بین میروند. سپس عروق خونی به آن نفوذ کرده ٬ سلولهای استئوبلاست بهوجود آمده و بافت همبند بین سلولی را ترشح مینمایند و با رسوب املاح کلسیم در آن نسج استخوانی ایجاد می شود. استخوانهای دراز بدن بدین ترتیب بهوجود میآیند.کفی طبی

تنه استخوانهای دراز در دوره جنینی استخوانی می شود و دو انتهای آن در موقع تولد غضروفی است . پس از چندی هسته استخوانی در اپیفیزها ظاهر میشود و بزرگ میگردد بهطوری که پس از چندی فقط قسمت برونی اپیفیز بهوسیله ورقهای از غضروف پوشیده شده است که تا آخر عمر غضروفی میماند. در ضمن صفحهای از بافت غضروفی بین اپیفیز و تنه استخوان یا Growth Plate) باقی میماند که به نام صفحه رشد نامیده می شود و تا زمان بلوغ باقی ( Epiphysial Plate میماند و رشد طولی استخوان را تأمین میکند. رشد عرضی  استخوان از همکاری دودسته سلول به نام استئوبلاست و تأمین می گردد. استئوبلاستها که در (Osteoclast) استئوکلاست

قرار دارند ٬ باعث افزایش (Periosteum) سطح درونی ضریع قطر استخوان می شوند. در حالی که استئوکلاستها ٬ سطح درونی یا مجرای استخوان را پوشاندهاند و باعث انهدام بافت استخوانی و وسیع شدن مجرای استخوان میشوند. در دوران کودکی و اوایل جوانی فعالیت استئوبلاستها بیش از استئوکلاستها است و  تشکیل استخوان جدید به مراتب بیش از انهدام آن است . در زمانبلوغ میزان تشکیل و انهدام استخوان به یک اندازه است و در پیری انهدام استخوان بر تولید آن تفوق دارد که باعث پوک شدن استخوان می شود. همان پدیدهای که به نام استئوپروز پیری نامیده میشود. علت این پدیدهها ( Senile Osteoporosis) هنوز برای فیزیولوژیستها بخوبی معلوم نیست ولی فعالیتهای جسمانی شخصی در زندگی و تأثیر هورمونهای گونا گون نظیر استروژن ٬ هورمون پاراتیروئید و غیره در آن بیتأثیر نیست .__

این مقاله ممکن اس با کلمات کفی طبی,کفی طبی پاپیا,کفی طبی ژله ای,کفی طبی کف پای صاف,کفی طبی سیلیکونی,کفی طبی افزایش قد,کفی طبی طب و صنعت,کفی طبی قیمت,کفی طبی پای پرانتزی,کفی طبی برای کف پای صاف, در گوگل جستجو شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *