صافی کف پا,صافی کف پا در کودکان,صافی کف پا معافیت سربازی,صافی کف پا معافیت سربازی 96,صافی کف پا rigid,صافی کف پای کودکان,صافی کف پا و معافیت,صافي كف پا در كودكان,صافی کف پا معافیت پزشکی,صافی کف پا معافیت سربازی 95,

کف پای صاف و عضلاتReviewed by ندا سلگی on Dec 15Rating: 4.5درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی

کف پای صاف و عضلات

در این مقاله قصد داریم تا به موضوع مهم کف پای صاف و عضلات بپردازیم . همانگونه که میدانید صافی کف پا یکی از مشکلاتی هست که در صورت وجود باعث بروز آسیبهای جدی به سایر اندام های بدن میشود. در این مقاله قصد دارمی تا ابتدا به موضوع چیستی عضلات بپردازیم تا در مقالات بعدی مفصل به موضوع کف پای صاف و درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی بپردازیم.

شکل ظاهری عضلات مخطط یا عضلات ارادی برحسب محل و کار عضله متفاوت است ولی بهطور کلی ساختمان میکروسکوپی این عضلات یکسان است و از سلولهای عضلانی بهوجود آمدهاند. چندین سلول عضلانی به وسیله رشتهای عصبی که ا کسون یک سلول شاخ قدامی نخاع است عصب میگیرند (هر سلول شاخ قدامی نخاع و ا کسون مربوط به آن به چندین رشته عضلانی عصب میدهد). ا کسون سلول شاخ قدامی نخاع به صفحه عصبی عضلانی میرود و همراه رشتههای عضلانی که عصب دهی میکند به عنوان یک واحد حرکتی شناخته می شوند . بافت ه مبندی که ( Single Motor Unit) سلولهای عضلانی را دربر میگیرد حاوی عروق و اعصاب فراوانی است که تغذیه و عصب دهی سلولهای عضلانی را به عهده دارد. بافت همبندی که اطراف هریک از سلولهای عضلانی ٬ بافت همبندی که (Endomysium) را فرا میگیرد ندومزیوم عضلانی را فرا میگیرد (Fascicle) اطراف هر یک از دستجات و بالاخره بافت همبندی که تمام (Perimysium) پریمزیوم مینامند. الیاف (Epimysium) عضله را می پوشاند اپی مزیومعضلانی که کارهای ظریف انجام می دهند ٬ مثل عضلات چشم ازالیاف کوچک و ظریف تشکیل شدهاند در حالی که الیاف عضلانی که کارهای سنگینتری را انجام می دهند مثل عضله چهارسر ران از الیاف درشت و خشنتری تشکیل شده اند.درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی

صافی کف پا,صافی کف پا در کودکان,صافی کف پا معافیت سربازی,صافی کف پا معافیت سربازی 96,صافی کف پا rigid,صافی کف پای کودکان,صافی کف پا و معافیت,صافی کف پا در کودکان,صافی کف پا معافیت پزشکی,صافی کف پا معافیت سربازی 95,
هر رشته عضلانی که در حقیقت یک سلول عضلانی است دارای قطری بین ۱۰ ۱۰۰ میکرون بوده و طول آن گاه به چندین سانتیمتر میرسد. هر سلول عضلانی به وسیله پوشش الاستیکی که از نظر الکتریکی پُلاریزه است به نام سارکولم پوشیده شده است . پروتوپلاسم سلولهای (Sarcolemma) علاوه بر محتویات (Sarcoplasm) عضلانی یا سارکوپلاسم سیتوپلاسم سایر سلولهای بدن (میتوکندری ٬ ریبوزوم ٬ قطعات گلیکوژن و غیره) از رشته هایی از نوار قابل انقباض به نام پر شدهاند. تعداد سلولهای عضلانی (Myofibril) میوفیبریل فوقالعاده زیاد بوده و به ۴۰ عدد در میلیمتر مربع میرسد.
هسته ها معمولاً در زیر پرده سلول قرار گرفته اند. درون هر رشته عضلانی مقدار زیادی تار ظریف به طول ۱ ۲ میکرون به نام میوفیبریل قرار دارد که بهطور عرضی به قسمتهای تاریک وروشن تقسیم شدهاند. بهطور متوسط در هر میلیمتر از رشته عضلانی حدود ۴ هزار قسمت تاریک و روشن قرار دارد که هرمیگویند. هر سارکومر (Sarcomere) کدام را یک سارکومر(Thick دارای سه میلیون از رشتههای عضلانی کلفت حاوی میوزین و رشتههای عضلانی نازک Myofilament) حاوی ا کتین میباشد و انقباض عضلهThin Myofilament) در اثر فرو رفتن همین رشتههای عضلانی در یکدیگر بهوجود میآید. ضمن بررسی یک سارکومر که در حقیقت یک واحد انقباض عضله به شمار میرود در زیر میکروسکوپ الکترونیک قسمتهای زیر دیده می شود.٬ سارکومرها را از هم جدا میکند ٬ در قسمت وسط سارکومر Zکه در دو طرف آن نواحی A قسمت تیرهای وجود دارد به نام نواردر عضلهای A در وسط نوار . I روشنتر دیده می شوند به نام نوارH که در حال استراحت است ناحیه روشنتری به نام ناحیه دیده میشود. M وجود دارد که در وسط آن خط تیرهتری به نام در موقعی که عضله منقبض شده و طول آن به ۶۰ درصد طول در A از بین رفته و در حقیقت نوار I زمان استراحت میرسد نوار در تمام مدت A قرار می گیرد. طول نوار Z مجاورت خط انقباض و انبساط ثابت مانده و تغییری نمیکند. پس از انبساط ۸۵ H وسیعتر شده و در موقع انقباض ٬ ناحیه H عضله ناحیه درصد از طول خود را از دست می دهد.
نتیجه اینکه در حقیقت در انقباض و انبساط عضله ٬ طول رشته های ا کتین و میوزین فرقی نکرده بلکه این رشته های روی یکدیگر لغزیده باعث بلند و کوتاه شدن طول رشتههای عضلانی میگردد. تحریک عصب محرکه هر عضله باعث ترشح استیل کولین در صفحه عصبی عضلانی شده موجب انقباض آن می گردد. بحث درباره پیوند شیمیایی درون عضله که باعث تبدیل انرژی ذخیرهای به انرژی مکانیکی می گردد مفصل بوده و در این مختصر نمیگنجد.درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی

درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی در کلینیک آرامیس طب :

هماهنگونه در این مقاله بررسی کردیم درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی دارای روش های شناخته شده و ناشناخته ای است که شاد بسیاری از آنها نیاز به آزمون و خطا دارد . درکلینیک آرامیس طب با توجه به آزمایش کلیه ی راه های متخصصان این کلینیک توانسته اند راه های موثر و زود بازده را در جهت درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی پیدا کنند که شما میتوانید با تماس با کارشاسان این مجموعه ا زمشاوره رایگان بهره مند شوید.

تلفن : ۰۲۱۴۴۳۸۶۰۷۳
موبایل : ۰۹۳۷۸۹۶۵۰۴۹

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *