بریس

بخش ارتوز

[cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=tabs title=”” items=4][item open=1 type=tabs title=”ستون فقرات”]

spinal-cordبرای ورد به بخش ستون فقرات روی عکس کلیک کنید.

[/item][item type=tabs title=”اندام فوقانی”]

image_13941006186_img_208511برای ورد به بخش اندام فوقانی روی عکس کلیک کنید

[/item][item type=tabs title=”اندام تحتانی”]

glutes-hamsبرای ورد به بخش اندام تحتانی روی عکس کلیک کنید

[/item][item type=tabs title=”کفش و کفی”]
photo_2016-08-03_02-04-22

جهت  بازدید از بخش مربوطه رو هر کدام کلیک کنید:

کفش و صندل طبی

کفی طبی

سایر

[/item][/cws-widget][/col][/cws-row]