درمان صافی کف پا در کودکان,درمان صافی کف پا در طب اسلامی,درمان صافی کف پا در بزرگسالان,درمان صافی کف پا در طب سنتی,درمان صافی کف پا با طب سنتی,درمان صافی کف پا با جراحی,درمان صافی کف پا با ورزش,درمان صافی کف پا با فیزیوتراپی,درمان صافی کف پا با کفش طبی,درمان صافی کف پا طب سنتی,

درمان صافی کف پا و طبقه بندی شکستگیهاReviewed by ندا سلگی on Jan 20Rating: 5.0درمان صافی کف پا و طبقه بندي شکستگيهاکف پای صاف,کف پای صاف به انگلیسی,کف پای صاف کودک,کف پای صاف انعطاف پذیر,کف پای صاف سربازی,کف پای صاف در کودکان نی نی سایت,کف پای صاف و درمان آن,کف پای صاف شدید,کف پای صاف در نوزادان,کف پای صاف در ورزش,

درمان صافی کف پا و طبقه بندی شکستگیها

درمان صافی کف پا و طبقه بندی شکستگیها ،در این مقاله قصد داریم تا در مورد درمان صافی کف پا و طبقه بندی شکستگیها بنویسیم . اما بهتر از قبل از پرداختن به موضوع درمان صافی کف پا و طبقه بندی شکستگیها  در خصوص طبقه بندی شکستگیها صحبت کنیم تا در مقالات بعدی بتوانیم درک بیشتری از موضوع درمان صافی کف پا و طبقه بندی شکستگیها داشته باشیم. ( درمان صافی کف پا و طبقه بندی شکستگیها )

کف پای صاف,کف پای صاف به انگلیسی,کف پای صاف کودک,کف پای صاف انعطاف پذیر,کف پای صاف سربازی,کف پای صاف در کودکان نی نی سایت,کف پای صاف و درمان آن,کف پای صاف شدید,کف پای صاف در نوزادان,کف پای صاف در ورزش,

طبقه بندیهای مختلفی در مـورد عـلت ٬ نـوع و شکـل شکسـتگیهاوجود دارد که در زیر به شرح مهمترین آنها میپردازیم ؛

اول : شکستگی باز و بسته

۱ـ شکستگی باز (Fracture Open) گاستیلو و آنـدرسن شکسـتگیهای بـاز را بـرحسب انـدازه زخـم ٬میزان آلودگی ٬ میزان آسیب نسوج نـرم و نـوع شکسـتگی بـه سـه  گروه تقسیم میکنند (Classification Anderson-Gustilo) ؛

 گروه I : اندازه زخم کمتر از یک سانتیمتر بوده و زخم تـمیزاست ٬ صدمات نسج نرم جزئی بوده ٬ خط شکستگی ساده بوده وچـندتکهای نـیست . ایـن نـوع شکسـتی مـعمول در اثـر ضـربات  کم شدت بهوجود میآید. درمان صافی کف پا و طبقه بندی شکستگیها

 گروه II : انـدازه زخـم بـیش از یک سـانتیمتر و کـمتر از ۱۰سانتیمتر است ٬ آلودگی زخم متوسط و صدمات وارده بـه نسـوج نـرم مـتوسط و خـط شکسـتگی چـندتکهای است و نـیز بـخوبی میتوان استخوان را پوشانید. این نوع شکسـتگی در اثـر ضـربات شدیدتر بهوجود میآید. ( درمان صافی کف پا و طبقه بندی شکستگیها )

 گروه III : که خود به سه زیرگروه تقسیم می شود:

ــ گروه A-III ٬ اندازه زخم بیش از ۱۰ سانتیمتر بوده ٬ صدمات وآلودگی نسج نرم زیاد است. شکستگی چندتکهای بـوده ولی امکان پوشش استخوان با نسج نرم وجود دارد.

ــ گروه B-III : شکستگی چندتکهای بوده ٬ اندازه زخـم بـیش از۱۰ سـانتیمتر و آلودگـی و صـدمات نسـج نـرم زیـاد است وامکان پوشش استخوان با نسج نرم وجود نـداشـته و بـاید بـاجراحیهای ترمیمی آن را پوشاند.

ــ گروه C-III : اندازه زخم بیش از ۱۰ سانتیمتر بوده ٬ آلودگـی وصدمات نسج نرم زیاد است . ضایعات عروقی وجـود داشـته  که احتیاج به ترمیم دارد٬ شکستگی چندتکهای است و نیاز به جراحی ترمیمی برای پوشش استخوان دارد.انواع شکستگی نوع III در اثر ضربات بسیار شدید به وجودمیآیند.

۲ـ شکستگی بسته (Fracture Closed ( یا شکستگی ساده ( Simple Fracture)

در این نوع شکستگی زخمی وجود ندارد و در صورت وجود٬ زخم به صورت خراش سـطحی بـوده و قـطعات شکسـته بـه خـارج راه نیافته اند. ضایعات نسوج نرم در این نوع شکستگی معمول کـمتر ازشکستگی باز است و شانس پیدایش عفونت در آن بسیار کم است .

دوم : شکستگیهای مرضی وغیرمرضی

شکستگی ا گر در استخوان سالم بهوجود آید مرضی نـیست ولی ا گر در استخوانی بهوجود آید که در اثر ضـایعهای ضـعیف شـده باشد (استئوپروز شدید٬ کیست استخوان ٬ تومور اسـتخوان) آن رامرضی (Fracture Pathologic ) گویند. ضـربات وارده برای بـهوجود آوردن ایـن نـوع شکسـتگی شـدید نـبوده ومـمکن است جـزئی بـاشد. بـعضی مـؤلفین شکسـتگی نـاشی ازپـــوکی اســتخوان را تــحت عــنوان Fracture Insufficiencyمینامند.درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی

درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی در کلینیک آرامیس طب :

هماهنگونه در این مقاله بررسی کردیم درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی دارای روش های شناخته شده و ناشناخته ای است که شاد بسیاری از آنها نیاز به آزمون و خطا دارد . درکلینیک آرامیس طب با توجه به آزمایش کلیه ی راه های متخصصان این کلینیک توانسته اند راه های موثر و زود بازده را در جهت درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی پیدا کنند که شما میتوانید با تماس با کارشاسان این مجموعه ا زمشاوره رایگان بهره مند شوید.

تلفن : ۰۲۱۴۴۳۸۶۰۷۳
موبایل : ۰۹۳۷۸۹۶۵۰۴۹

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *