ارتوز اندام فوقانی

اسپلینت شست

اسپلینت شست thumb splint جهت پیشگیری از عارضه کشیدگی تاندون شست، حمایت از شکستگیهای خفیف و کنترل حرکت بیش از حد شست و درمان اختلالاتی مانند آرتریت مفصل بازیلار شست، انگشت ماشه ای finger trigger و سندروم دکورونکاربرد دارد و درد و التهاب را به طور قابل ملاحظه بهبود می بخشد. در انواع سخت و نیمهسخت با آتل موجود است.

مچ بند

splint Cockup مچ بند برای کنترل ودرمان انواع انحرافات واختلالات مچ و دست hand & wrist  شامل سندروم تونل کارپال CTS یا syndrome tunnel carpal ، انواع کنترکچر های مفاصل دست، آرتریت روماتوئید Arthritis rheumatoid و شکستگی های دست کاربرد دارد و در انواع بلند و کوتاه براساس نیاز بیمار در دو جنس سخت و نیمه سخت طراحی و ساخته می شود.

اسپلینت داینامیک دست

در آسیب های عصب رادیال کاربرد دارد و بهصاف شدن مفاصل بین انگشتی کمک کرده وقوس کف دستی را ساپورت کرده و از صافشدن مفاصل بین کف دست و انگشتان جلوگیری می کند.

اسپلینت انگشت

انواع اسپلینهای انگشت با طراحی استاتیک و داینامیک جهت درماند فورمیتی های انگشتان نظیر انگشت چکشی، دفورمیتی swan neck و boutonnière و clawing انگشتان موجودند.

بریس آرنج

به منظور بهبود بافت نرم، اصلاح بدشکلی ها، افزایش یاکاهش دامنه حرکت، تقویت عضلات، کاهش درد، ،بعد از جراحی تعویض مفصل، اختلالات مادرزادی،التهاب اپی کندیل های داخلی و خارجی استخوانبازو (tennis elbow , golf elbow) ، استرس هایمکرر، آرتروز ، بعد از جراحی پارگی تاندون، سوختگی وسندروم تونل کارپ (CTS) بکار رفته و آرنج را دربرابر نیرو های طرفی محافظت کرده و مفاصل آرنج،ساعد، را بی حرکت می کند . در دو نوع سخت و نیمه سخت مو جود است.

استرپ تنیس البو

این استرپ در بیماری آرنج تنیس بازان tenniselbow که باعث بروز درد موضعی در ناحیه خارج آرنج و فوقانی ساعد میشود کاربرد دارد و با استفادهاز مکانیزم ایجاد اوریجین کاذب در عضلات مربوطه درد و التهاب را بهبود می بخشد.

اسپلینت آنتی اسپاسم

anti spasticity or pan اغلب در بیماران سکته مغزی، فلج مغزی و بیمارانی که در مچ و دست دچار اسپاسم هستند کاربرد دارد و ساپورت کافی برای قوی کف دستی فراهم کرده و به کنترل مفاصل دست و مچ کمک میکند.

ناکل بندر

جهت درمان دفورمیتی های ناشی از اسپاستیسیتی و یاآسیب عصب اولنار مانند claw hand کاربرد دارد.