بریس های مربوط به آمپوتاسیونReviewed by ندا سلگی on Apr 24Rating: 4.0بریس های مربوط به آمپوتاسيونآمپوتاسيون يا همان قطع عضو از قديمي ترين اعمال جراحي است كـه بـشر بـه يـاد دارد . عمده ترين دلا يل بروز آمپوتاسيون ، بيماري هاي عروقـي محيطـي ، صـدمات ، عفونـت ، تومورهـا و ناهنجاريهاي مادرزادي ميباشد. اصليترين دليل آمپوتاسيون اندام تحتاني در كشورهاي توسعه يافتـه ، اخـتلالات عروقـي ميباشد كه در ميان اين اختلالات ، تصلب شرايين در درجه اول قرار دارد . با اين حال تا حدود يك سوم اين قبيل بيماران به دليل عارضه ديابت دچار اين ضايعه مي گردند. اين افراد معمـولا در دهـه ششم يا بالاتر زندگي خود هستند و اغلب مشكلات جسمي اضافه تري نيز دارند كه توانـايي حركـت را در آنها محدود ميسازد. برخلاف كشورهاي اشاره شده ، ضايعهاي م انند آمپوتاسيون در كشورهاي در حال توسـعه شديدتر ديده مي شود. در اين كشورها اغلب آمپوتاسيون ها به علت ترومـا و آسـيب هـاي مـرتبط بـا تصادفات، حوادث صنعتي ياجنگ ميباشد وبيشتر دربالغين زير پنجاه سال صورت ميگيرد. آمپوتاسيون بنابه محل آن در اندامهاي تحتاني يا فوقاني صورت ميپذيرد.

بریس های مربوط به آمپوتاسیون

در این مقاله قصد داریم در خصوص بریس های مربوط به آمپوتاسیون صحبت کنیم. همانگونه که میدانید آمپوتاسیون یا همان قطع عضو از قدیمی ترین اعمال جراحی است اما آیا به نظر شما آیا بریسی برای این موضوع وجود دارد یا خیر. ( بریس )

آمپوتاسیون یا همان قطع عضو از قدیمی ترین اعمال جراحی است کـه بـشر بـه یـاد دارد . عمده ترین دلا یل بروز آمپوتاسیون ، بیماری های عروقـی محیطـی ، صـدمات ، عفونـت ، تومورهـا و ناهنجاریهای مادرزادی میباشد. اصلیترین دلیل آمپوتاسیون اندام تحتانی در کشورهای توسعه یافتـه ، اخـتلالات عروقـی میباشد که در میان این اختلالات ، تصلب شرایین در درجه اول قرار دارد . با این حال تا حدود یک سوم این قبیل بیماران به دلیل عارضه دیابت دچار این ضایعه می گردند. این افراد معمـولا در دهـه ششم یا بالاتر زندگی خود هستند و اغلب مشکلات جسمی اضافه تری نیز دارند که توانـایی حرکـت را در آنها محدود میسازد. برخلاف کشورهای اشاره شده ، ضایعهای م انند آمپوتاسیون در کشورهای در حال توسـعه شدیدتر دیده می شود. در این کشورها اغلب آمپوتاسیون ها به علت ترومـا و آسـیب هـای مـرتبط بـا تصادفات، حوادث صنعتی یاجنگ میباشد وبیشتر دربالغین زیر پنجاه سال صورت میگیرد. آمپوتاسیون بنابه محل آن در اندامهای تحتانی یا فوقانی صورت میپذیرد. ( بریس )

انواع آمپوتاسیونهای اندام تحتانی

آمپوتاسیون در اندام تحتانی حدود ۸۵ درصد از کل قطع عـضوها را شـامل مـی شـود کـه ممکن است در یک اندام یا دو اندام تحتانی صورت پـذیرد . در حالـت اول بـه آن آمپوتاسـیون یـک طرفه و در حالت دوم به آن آمپوتاسیون دوبل اندام تحتانی گفته می شود. آمپوتاسیون همچنین در سطوح مختلف اندام تحتانی انجام میشود. سطح آمپوتاسیون بر اساس نظر جراح انتخاب میشود.

معمولترین سطوح آمپوتاسیون اندام تحتانی عبارتند از:

۱ (آمپوتاسیون در حد پنجه پا (Foot (شامل: – قطع در سطح انگشتان و استخوانهای متاتارسال (کف پایی) سافت سوکتهای الاستومری و ژلی مورد استفاده در پروتزهای اندام تحتانی ٣ در حد مفصل تارسومتاتارسال

۲ – آمپوتاسیون لیس فرانک در حد فاصل میان استخوانهای تارسال

۳ – آمپوتاسیون چوپارت در حد استخوانهای تارسال

۴ – آمپوتاسیون پیروگوف

این مقاله ممکن است با کلمات بریس ستون فقرات,بریس ستون فقرات چیست,قیمت بریس ستون فقرات,انواع بریس ستون فقرات,بریس انحراف ستون فقرات,آمپوتاسیون چیست, جستجو شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *