جستجودرسایت

عملکرد گردنبند طبی نرم

۱۳۹۵/۱۰/۲۰

عملکرد گردنبند طبی نرم

گردنبند های طبی نرم می توانند درد ناشی از آرتروز گردن و دیسک گردن را تسکین بخشند.این گردن بندها شامل گردنبند بادی، نرم، سخت، اسفنجی هستند، هر کدام روش بستن، طرز استفاده ی خاص و مدت استفاده خود را دارند و با هم تفاوت دارند. امروز به بررسی گردنبند طبی نرم می پردازیم.

گردنبند نرم

 گردنبندهای طبی نرم از نمد ساخته می شوند. آن ها را برش و قالب زده به اندازه دور گردن و فک بیمار درمی آورند، البته سایز گردنبند را باید برای بیمار تنظیم کرد. این گردنبندها گردن را کاملا بی حرکت نمی کنند بلکه حرکت آن را محدود می کنند و اغلب حرکات اضافی را به بیمار یادآوری می کنند