جستجودرسایت

کمربند طبی میلواکی

۱۳۹۵/۱۲/۰۲

کمربندطبی میلواکی

اسکولیوز

انحراف ستون فقرات از راست  یا چپ اسکولیوز نامیده می شود که اغلب در سنین 9 تا 14 سال که در حال رشد می باشند نمایان می گردد. اسکولیوز یک مشکل جزئی است که در موارد خیلی شدید از کمربند طبی بنام میلواکی استفاده می شودو یا گاهی اوقات به عمل جراحی نیاز است تا انحراف ستون فقرات را برطرف کنند.

۱۳۹۵/۱۱/۲۵

کمربند طبی فنردار

یکی از محصولات ارتوپدی، کمربند طبی فنردار با نوع های مختلف می باشد . امروز به بررسی یکی از این کمربندهای طبی فنردار می پردازیم:

به طور کلی کلیه کمربند طبی فنردار برای دردکمر استفاده می شوند و تا به امروز بیشتر ما از این درد تجربه کرده ایم. ولی گاهی اوقات کمر درد عارضه ای اشت که گاهی مبهم ، خفیف و گاهی حاد و ناگهانی می باشد. که در این حالت استفاده از کمر بند با تجویز دکتر بسیار ضروری می باشد.

مشخصه کمربند طبی فنردار  

  1.  وجود چهار نوار قابل انعطاف در قسمت پشت است که ایستادن را ساده تر می کند.