جستجودرسایت

ویژگی کفش طبی مناسب و بیماری های پا

۱۳۹۶/۰۸/۱۰

ویژگی کفش طبی مناسب و بیماری های پا

ویژگی کفش طبی مناسب و بیماری های پا همانگونه که می دانیم کفش، حائل اساسی بین پای انسان و مکان اطراف برای انجام کارهایی مثل دویدن، راه رفتن و تغییر جهت دادن پا است. کفش طبی مناسب باعث محافظت پا از ضربه و ایجاد زخم در پوست آن می‌ گردد. کفش‌ های ناهمگون تجاری برای پا مخصوصا در خانم‌ها به جای راحتی در عمل ایجاد آسیب می نمایند. کفش مناسب برای قدم زدن و حرکت از واجبات می باشد.

ملزومات مهم در فعالیت‌های کلینیکی پزشک

  • شناخت اجزای کفش
  • تغییرات لازمه در کفش
  • نکات مهم در قالب شدن کفش
  • ارتباط بین طرح کف