جستجودرسایت

ویژگی‌های یک کفش طبی و کفی طبی خوب و مناسب

۱۳۹۶/۰۹/۲۸

   

ویژگی‌های یک کفش طبی و کفی طبی خوب و مناسب 

 

۱-کفی طبی کفش طبی:

کفی کفش طبی باید از استحکام کافی برخوردار باشد و بتواند شوک وارده به کف پا را جذب کند. به طور کلی، نیرویی که در حال راه رفتن از زمین و کف پا به بدن منتقل می‌شود، معمولا حدود دو برابر وزن بدن است. این نیرو در حالت دویدن حتی تا ۱۰ برابر وزن بدن هم به اندام‌ها منتقل خواهد شد. بنابراین‌ کفی کفش می‌تواند نقش مهمی در انتقال و پخش نیرو از زمین به کف پا و در نهایت به بدن داشته باشد.