جستجودرسایت

کاربرد کفش ها و کفی های طبی در دفورمیتی ها

۱۳۹۶/۰۷/۲۲

کاربرد کفش ها و کفی های طبی در دفورمیتی ها

کاربرد کفش ها و کفی های طبی در دفورمیتی ها امروزه در بسیاری از کلینیک های ارتوپدی فنی، با معاینه بالینی و لمس کف پا، مشاهده چگونگی راه رفتن و بر اساس تجربیات متخصص، کفی طبی برای افراد ساخته می گردد. نحوه توزیع فشارهای کف پا با امکانات گرافیکی به صورت نوار کف پا نشان داده می شود. به کمک چنین اطلاعات کمی و کیفی، متخصصین به آسانی می توانند نسبت به تجویز دقیق تر کفی اقدام کنند.

   

کاربرد کفش ها و کفی های طبی در دفورمیتی ها

دفورمیتی یا همان بدشکلی در ناحیه پا در