جستجودرسایت

انحراف یا قوز شست پا

۱۳۹۶/۰۶/۲۲

انحراف یا قوز شست پا

انحراف یا قوز شست پا

انحراف یا قوز شست پا به طور کلی نوعی بدشکلی انگشت شست پا است. هالوکس والگوس یا قوز شست بیماری شایعی در انگشتان پا می باشد و ۹۰٪ موارد آن در زنان خود را نشان می دهد. بیرون‌ زدگی مفصل انگشت شست پا از مهم‌ ترین بیماری‌ های انگشتان پا می باشد که در اثر فشار بلندمدت نافرم به مفصل و با پوشیدن کفش تنگ و سفت به وجود می آید. و اینکه پوشیدن کفش‌ های نوک باریک می تواند بیماری را بیشتر کند ولی عامل مهم زمینه ارثی موجود در خانواده می باشد.

هر فردی که احساس می‌کند برای راه رفتن یا دویدن نیاز به نوعی حمایت بیشتر از پاهای خود دارد، کاندیدای خوبی برا