جستجودرسایت

بررسی کمربند پاولیک هارنس

۱۳۹۵/۱۰/۰۶

بررسی کمربند پاولیک هارنس

در رفتگی مفصل ران که به اختصار DDH  خوانده می شود حالتی است که در آن سر استخوان ران به درستی داخل حفره استابولوم که محل تشکیل مفصل هیپ است قرار نگرفته است. میزان شیوع آن در جوامع مختلف متفاوت است  به طور متوسط جهانی 5 درصد می باشد. علت بنیادی این عارضه مشخص نشده است اما می تواند جنبه ژنتیکی داشته باشد.

هرچه درمان در سنین پایین تری شروع شود شکل سر استخوان ران و حفره استابولوم بیشتر به حالت طبیعی برمیگردد. درمان در سنین بالاتر ممکن است بتواند مفصل را جااندازی کند ولی شکل مفصل ران در بسیاری اوقات طبیعی نمیشود و همین موجب میگردد بیمار در میانسالی دچار آرتروز و ساییدگی مفصل ران شود.