جستجودرسایت

علت‌های ضعف رفتن ساق پا و درمان بدون جراحی آن

۱۳۹۶/۰۵/۲۳

علت‌های ضعف رفتن ساق پا و درمان بدون جراحی آن

  ضعف رفتن پاها یکی از علائم جدی می باشد که اکثرا توسط افراد مورد اهمیت نیست. ضعف رفتن پاها به ادراک حسی شخص بستگی دارد و به همین خاطر بسیاری از افراد ممکن است حتی خودشان نیز متوجه نشوند که به ضعف پا دچارند.  به هر حال، ضعف رفتن پاها یکی از نشانه‌های اولیه‌ی فلج شدن پاها بر اثر فشار به ریشه‌های عصبی در پایین کمر می باشد. معمولا ضعف ساق پاها همراه با سایر علائمی‌مانند فقدان حس لامسه یا درد تیر‌کشنده در پاها است که این علائم عموما، قبل از ضعف پا ها بروز می‌کند. به همین خاطر، از دست دادن حس لامسه در پاها و درد ساق پا بطور تیر کشنده از علائم هشدار دهنده‌ای هستند که به ما اخطار می‌دهند که ضعف پاها به زودی بروز خواهد کرد. این علائم باید کاملا جدی گرفته شود و با مشاهده آن، ف