جستجودرسایت

کاربرد اسکن سه بعدی ستون فقرات

۱۳۹۶/۰۷/۰۵

کاربرد اسکن سه بعدی ستون فقرات

کاربرد اسکن سه بعدی ستون فقرات از موارد کاربرد اسکن سه بعدی، اسکن سه بعدی ستون فقرات است که تشخیص به موقع بد فرمی های ستون فقرات را فراهم ساخته است. این شیوه آسان و در عین حال دقیق در تعیین مبتلا شدن به اسکولیوز و شدت آن به متخصصان کمک شایانی می نماید. اسکنر سه بعدی ستون فقرات که با هدف ثبت شکل اشیاء، به خصوص بدن انسان، با دقت و وضوح بالا طراحی گردیده است، عملیات تشخیص و درمان ناهنجاری‌ های ستون فقرات را امکان پذیر کرده است.

 اسکن سه بعدی ستون فقرات، سیستم ارزیابی کامپیوتری ستون فقرات و اندام تحتانی در وضعیت استاتیک است که در دو نمای قدامی و خلفی و جانبی با استفاده از مارکر