جستجودرسایت

استرپ تنیس البو

۱۳۹۵/۱۱/۱۱

استرپ تنیس البو

تنيس البو چيست؟

تنيس البو زمانی ايجاد می شود که يک و يا تعداد بيشتری از تاندونهايي که باعث اتصال عضلات مچ دست و انگشتان می شوند، دردناک، ضخيم و يا متورم می شوند. گاهی درد در سمت داخل آرنج احساس می شود آن تنيس البو داخلی و يا گلفرز البو گفته می شود که در آن تاندونهای ديگری آسيب می بينند.

 

 

ميزان شيوع آن چقدر می باشد؟

اين عارضه در هرسنی رخ می دهد اغلب بين40 تا 50سالگی و در زنان نسبت به مردان شايعتر می باشد.

نش