جستجودرسایت

مهمترین بریس ها یا ارتوزهای اندام تحتانی

۱۳۹۶/۰۲/۰۹

مهمترین بریس ها یا ارتوزهای اندام تحتانی

همانطور که در مقالات قبلی توضیح داده ایم بریس Brace یا ارتوز Orthosis نامی برای وسایلی است که در اطراف اندام گذاشته و پوشیده میشود تا حرکت اندام را کنترل  و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد. بریس ها یا ارتوزها انواع بسیار مختلف و متنوعی دارند و برای قسمت های مختلف بدن و به اشکال گوناگونی ساخته میشوند. در اندام تحتانی از این ارتوزها برای محدود کردن حرکات مفصل ران، زانو، مچ پا و مفاصل کوچک کف پا و فرم دهی به کف پا و یا توزیع متناسب فشار در کف پا استفاده میشود.

مهمترین ارتوز های اندام تحتانی :

بریس

۱۳۹۵/۱۰/۰۶

بررسی کمربند پاولیک هارنس

در رفتگی مفصل ران که به اختصار DDH  خوانده می شود حالتی است که در آن سر استخوان ران به درستی داخل حفره استابولوم که محل تشکیل مفصل هیپ است قرار نگرفته است. میزان شیوع آن در جوامع مختلف متفاوت است  به طور متوسط جهانی 5 درصد می باشد. علت بنیادی این عارضه مشخص نشده است اما می تواند جنبه ژنتیکی داشته باشد.

هرچه درمان در سنین پایین تری شروع شود شکل سر استخوان ران و حفره استابولوم بیشتر به حالت طبیعی برمیگردد. درمان در سنین بالاتر ممکن است بتواند مفصل را جااندازی کند ولی شکل مفصل ران در بسیاری اوقات طبیعی نمیشود و همین موجب میگردد بیمار در میانسالی دچار آرتروز و ساییدگی مفصل ران شود.