جستجودرسایت

بالش های طبی مناسب خواب

۱۳۹۵/۱۲/۰۹

بالش های طبی مناسب خواب

بالش های طبی به 2 دسته ی اصلی فوم دار و بادی تقسیم بندی می شوند.توصیه بیشتر متخصصان، استفاده از انواع فوم دار است اما نوع بادی این بالش ها هم به علت حمل و نقل آسان برای مسافرت یا استفاده داخل ماشین بسیار مناسب است.

انواع بالش از نظر کارایی:

  • بالش های دورگردنی
  • بالش های مخصوص خواب
  • بالش مخصوص زانودرد
  • بالش مخصوص بارداری
  • بالشهای گرد مخصوص نشستن
  • طرز استفاده از بالش های طبی