جستجودرسایت

اسپلینت داینامیک دست

۱۳۹۶/۰۱/۱۴

اسپلینت داینامیک دست

استفاده از اسپلينت هاي مچ و دست يکي از روش هايي است که در حال حاضر به صورت متداول به عنوان يک درمان مکمل جهت کاهش اسپاستي سيتي مچ دستاست .اسپلينت هاي دايناميک دست و استاتيک بر ميزان اسپاستي سيتي مچ دست بيماران  می باشد. احاطه نمودن 180 درجه از محیط دور ساعد و دست در سمت اولنار ایجاد وضعیت مناسب برای مچ دست در زمان استراحت هستند.اسپلینت جدید طراحی شده و اسپلینت فلزی معمول هر دو در بهبودی عوارض ناشی از آسیب عصب رادیال (عدم اکستنشن انگشتان، افتادگی مچ و بدشکلی ثانویه) موثر می باشند، ولی اسپلینت جدید به مراتب بهتر از اسپلینت قدیمی عملکرد دست را بهبود می بخشد.

 اسپلینت بینی, , , , , , , , , ,