جستجودرسایت

تخصص های مختلف در ارتوپدی

۱۳۹۶/۰۶/۱۸

تخصص های مختلف در ارتوپدی

تخصص های مختلف در ارتوپدی

در کشور ما کسانیکه که مدرک دکترای پزشکی را دارند با گذراندن یک دوره تخصصی چهار ساله در دانشکده های پزشکی مدرک تخصصی ارتوپدی را می گیرند. دوره چهار ساله تخصصی ارتوپدی را دوره رزیدنتی Residency می نامند و پزشکی که در حال طی این دوره است را رزیدنت Resident نامیده اند. پس از طی این دوره چهار ساله از فرد رزیدنت امتحانی به نام بورد تخصصی ارتوپدی Orthopedic board گرفته می‌شود و کسانی که در این امتحان قبول می‌شوند را صاحب بورد تخصصی نام می نهند.

به علت گسترش بی نهایت علوم در    بیشتر شاخه ها مخصوصا ارتوپدی، پزشکی ارتوپدی به زیر شاخه هایی از انواع