جستجودرسایت

Waker AFO

Waker AFO
Waker AFOReviewed by Admin on Aug 17Rating:

Waker AFO

  • این اورتوز برای مفصل مچ و پا حداکثر ساپورت را فراهم میکند و دارای مفصل قابل تنظیم در درجات مختلفمیباشد.جهت بیحرکت کردن مفصل مچ پا پس از جراحی ویاآسیب های شدید و شکستگی تجویز میشود. در کنترل افتادگیمچ پا و پلانتار فاشیاتیست کاربرد دارد.

بخش ها: اندام تحتانی
تخصص ها: Waker AFO
متدها: خدمات ما