جستجودرسایت

patellar support

patellar support

patellar support

  • در درمان کشیدگی و جراحات زانو،آرتروز مفصل پتلوفمورال و پیشگیری از آسیب دیدگی ورزشکاران کاربرد دارد.

بخش ها: اندام تحتانی
تخصص ها: اندام تحتانی
متدها: خدمات ما