جستجودرسایت

Knee cage

Knee cage
Knee cageReviewed by Admin on Aug 17Rating:

Knee cage

  • جهت درمان و کنترل انحرافات زانو نظیر زانوی ضربدری valgum geno  و پرانتزی geno varum  و عقب زدگی زانو recurvatumکاربرد دارد.

بخش ها: اندام تحتانی
تخصص ها: اندام تحتانی
متدها: خدمات ما