جستجودرسایت

Dennis Brown

Dennis Brown
Dennis BrownReviewed by Admin on Aug 17Rating:

Dennis Brown

  • در درمان اختلالاتی مانند پا چنبری، چرخش هایلگن و پا به سمت داخل و دیگر بدشکلی های پابصورت شبانه و برای اصلاح تدریجی ایناختلالات کاربرد دارد. قابل اتصال به کفش یاAFO

بخش ها: اندام تحتانی
تخصص ها: اندام تحتانی
متدها: خدمات ما