جستجودرسایت

کوکاپ

کوکاپ

کوکاپ (Cockup SPL)

کاربرد ها: آسیب بافت نرم و بعد از جراحی و سکته ، سندروم تونل کارپال

مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است

تخصص ها: اسپلینت کوکاپ, کوکاپ, کوکاپو
متدها: خدمات ما