جستجودرسایت

پن اسپیلنت

پن اسپیلنت

پن اسپیلنت(Pansplint)

anti  spasticity or pan اسپلینت آنتی اسپاسم یا پن

اغلب در بیماران سکته مغزی، فلج مغزی و بیمارانی که در مچ و دست دچار اسپاسم هستند کاربرد دارد و ساپورت کافی برای قوی کف دستی فراهم کرده و به کنترل مفاصل دست و مچ کمک میکند.

تخصص ها: اسپاسم عضلانی, اسپاسم یعنی چه
متدها: خدمات ما