جستجودرسایت

ستون فقرات

بالش طبی مخصوص نشستن

بالش طبی مخصوص نشستن

بالش طبی مخصوص نشستن

برای افراد مسن , افرادی که از ناحیه لگن دچار مشکل می باشند , زنان باردار ,افرادی که در ناحیه مقعد و باسن عمل جراحی انجام داده اند ,افرادی که وزن بالا دارند و یا مجبورند طولانی بنشینند و یادر ناحیه ستون فقرات مشکل دارندکاربرد دارد. بالش فشار به ناحیه را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد. همچنین در مکان هایی که دارای درجه حرارت(گرم یا سرد بودن )نامناسب می باشد استفاده از این بالش کمک بسیار زیادی در نادیده گرفتن این موضوع دارد