. کفی طبی – کفش طبی – بریس – اسکن پا: افزایش قوس کف پا
جستجودرسایت

افزایش قوس کف پا

۱۳۹۶/۰۵/۱۹

افزایش قوس کف پا

همانگونه که می دانیم عضلات کوچک کف پا باعث خم شدن مفصل های کف پایی انگشتی و باز شدن مفصل های اولین و آخرین انگشتان می گردد.

ضعف یا فلج شدن این عضلات موجب باز شدن بیش از حد مفصل کف پایی – انگشتی و خم شدن مفصل های بند انگشتی اولین و آخرین شده و در موجب افزایش قوس کف پا می شود.

کفی طبی

بیماری های عصبی مانند فلج اطفال و بیماریهای عضلانی باعث ایجاد افزایش قوس کف پا می گردد.

یک نوع افزایش قوس کف پا داریم که به آن ایدیوپاتیک می گویند و کودکان  تا ۱۰ سال به آن مبتلا می شوند و این بیماری به صورت ارثی می باشد.

معمولا این تغییر شکل و افزایش قوس کف پا را پزشک کودک و والدین می بینند. و این بیماری در ابتدا برای کودک قابل شکایت نیست. اما زمانی که سن بیمار بالا می رود درد و خستگی پا و ساق پا موجب رنج او می شود.

درمان افزایش قوس کف پا

برای کودکان تا قبل از اینکه این تغییر( افزایش قوس کف پا) ایجاد شود و ثابت بماند انجام دو کار موثر و حیاتی می باشد:

  • تقویت عضلات کوچک
  • ورزشهای طبی

بیماری افزایش قوس کف پا که در بیماران بزرگسال تغییر خود را کرده و به صورت همیشگی با آنها مانده باید از کفش طبی قوس دار یا کفش هایی که کفی طبی دارند استفاده شود تا فشار به صورت یکنواخت در کف پا وارد شود.

ورزشهای طبی موثر در افزایش قوس کف پا:

  • راه رفتن روی پنجه در حالتی که انگشتان کاملا صاف روی زمین قرار بگیرد و پاشنه پا به فاصله ۵/۲ سانتی متر بالاتر از زمین قرار گرفته بگیرد.
  • استفاده از کفشهایی با پاشنه بلندتر از معمول.
  • راه رفتن با کناره داخلی پا.